Vestegnen skal have en borgerlig stemme i Folketinget

I dag er der ingen borgerlige politikere i Folketinget, der bor på Vestegnen og dermed kan tale Omegnens og Vestegnens sag på nationalt niveau.  Jeg vil arbejde på løsninger på trafikstøj, bedre kollektiv trafik og selvfølgelig også sociale problemer. Jeg vil tale erhvervslivet sag, så virksomhederne på Vestegnen får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale til gavn for Vestegnen, Omegnen og hele Danmark.

Knap fire procent af Danmarks befolkning bor på Vestegnen, men i dag er der kun tre medlemmer af Folketinget, der bor på Vestegnen, og ingen af disse er altså borgerlige. Vestegnens befolkningstal svarer til, at der burde være seks mandater i Folketinget, der bor på Vestegnen, og halvdelen burde være borgerlige. 

 “Jeg brænder for Vestegnen, og jeg er stolt af at komme fra Vestegnen – og stolt af stadig at bo her. Jeg er stolt af vores natur, af vores drivkraft, af vores fællesskaber, af vores vækst og af vores sociale ansvarsfølelse. Men vi er ikke repræsenteret godt nok på Christiansborg – og det vil jeg lave om på!”