Jeg vil arbejde for, at alle kan føle sig trygge, når de tager toget og går på gaden

Derfor vil jeg have flere betjente på gaden, hårdere straffe for trusler og overfald og en særlig indsats mod utryghed i vores offentlige transport. I Danmark skal man trygt og sikkert kunne tage toget hjem fra byen om aftenen.

Alt for mange føler sig utrygge, når de færdes ude, eller tager offentlig transport efter mørkets frembrud. Alt for mange forældre tør ikke at lade deres børn tage S-toget hjem eller er bekymret, når de unge færdes i nattelivet.

Det kan ikke være rigtigt. Jeg vil have trygheden tilbage i det offentlige rum. Uanset om du er ung, gammel eller midtimellem, så skal du trygt kunne færdes, hvor du bor.

Det danske samfund bygger på tillid. Men ikke alle føler sig forpligtet over for vores fælles love og værdier. Det er vigtigt, at kriminalitet har mærkbare konsekvenser.

Der skal slås hårdt og hurtigt ned på kriminelle. Det kræver, at politiet er til stede der, hvor kriminaliteten sker. Vi skal have mere synligt nærpoliti. Betjente som kender områderne, og som kender de utryghedsskabende unge. Derfor skal vi have et styrket og lokalt politi. Det kræver, at vi får uddannet nogle flere politibetjente. Vi skal også investere i flere mobile politistationer, der skal skabe mere lokal tryghed, og så de kriminelle og utryghedsskabende ikke bare kan finde et nyt sted at lave ballade.

Flere krav til unge ballademagere

Vi skal samtidig stille flere krav til vores unge om enten at være under uddannelse eller i beskæftigelse. 

Tager man ikke ansvar for sit eget liv, men i stedet gentagne gange begår kriminalitet, skal man ikke kunne modtage offentlige ydelser, og så bør man fx kunne sættes ud af sin lejlighed, hvis man bor til leje. Man skal et andet sted hen at bo, starte på en frisk og tage ansvar for sit eget liv ved enten at uddanne sig eller tage et arbejde. Det må være det mindste vi kan forvente af hinanden i et velfærdssamfund som vores.