Stop trafikstøjen

Trafikstøjen er ikke bare noget, der påvirker vores livskvalitet – den er også farlig.

Bare i Danmark er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. De samfundsmæssige og menneskelige omkostninger forbundet med kraftig støj er for høje. Det handler ikke kun om livskvalitet – det handler også om sundhed.

Trafikstøj er et alvorligt problem. Faktisk så alvorligt, at der ifølge Miljøstyrelsen hvert år dør over 500 mennesker for tidligt på grund af trafikstøj i Danmark. Mennesker, der hver dag lider under støj fra trafikken, får derfor ikke kun påvirket deres livskvalitet negativt – der er også risiko for, at de dør for tidligt på grund af støjen.

I Det Konservative Folkeparti fremlagde vi derfor i efteråret en ambitiøs plan for bekæmpelse af trafikstøj i hele Danmark. Vores forslag var helt konkret

 

Nu er vi endelig trængt igennem lydmuren

I forbindelse med forhandlingerne om en ny stor infrastrukturaftale har vi derfor i Det Konservative Folkeparti kæmpet for, at der blev sat penge af til at bekæmpe trafikstøj. Vi kom langt, og regeringen har i planen afsat i alt 1,6 milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj. Det er en fantastisk god nyhed.

Her er det vigtigt, at vi får prioriteret projekter i omegnskommunerne, da vi er hårdt plaget af meget gennemkørende trafik og store støjgener. Det vil jeg kæmpe for, da der skal tages mere hensyn til de mange tusinde borgere der lægger øre til al den gennemkørende trafik.

 

Væsentlig ændring af støjniveauet

Ved anlæg af en støjskærm vil det ifølge Vejdirektoratets Støjhandlingsplan være muligt at dæmpe trafikstøjen med mellem 5 og 10 dB alt efter støjskærmens højde. Det vil betyde en væsentlig ændring af oplevelsen af støjniveauet. Vi kan derfor komme rigtig langt med 1,6 mia. kr.

Min vision er, at ingen skal bo et sted, hvor de bliver udsat for sundhedsskadelig trafikstøj.

Infrastrukturaftalen kan først blive vedtaget efter folketingsvalget, derfor skal vi sikre et flertal der vil bakke op om den. Det vil jeg og Det Konservative Folkeparti arbejde benhårdt for.