Tryghed i sundhedsvæsnet

Du skal kunne føle dig tryg, når du bliver ramt af sygdom. Derfor skal vores sundhedsvæsen tilbyde behandling i verdensklasse. Personalet skal have bedre tid til dig, og der skal være praktiserende læger nok i dit lokalområde.

Der er i dag for store forskelle blandt regionerne i forhold til behandling og ventetiderne. Eksempelvis ville 182 kvinder med brystkræft havde fået behandling til tiden, hvis man i Region Hovedstaden havde været lige så gode som i Region Syddanmark. Det er ikke godt nok.

Vores sundhedspersonale knokler hver eneste dag, men vi mangler personale – både ude lokalt og på hospitalerne.

En læge i nærheden

Danmark har brug for flere læger – også her i Københavns Omegn. Lægemanglen i Danmark er alt for stor – og den bliver kun større i fremtiden, da rigtig mange praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen. Derfor er det vigtigt, at vi får handlet nu.  Ifølge Praktiserende Lægers Organisation, PLO står knap 117.000 danskere lige nu uden egen læge, og tallet ventes ifølge PLO at stige til knap 300.000 i 2023. 

Alt for mange mangler en fast praktiserende læge og er i stedet tilknyttet en udbuds- eller regionsklinik. Sådan bør det ikke være – sådan skal det ikke være. Alle skal have adgang til deres egen faste læge. En læge, der kender sygdomshistorikken, skaber tryghed om behandlingen, og som holder til i lokalområdet.

Derfor skal vi have uddannet 160 flere praktiserende læger og udbyde 100 nye ydrenumre, så nye læger kan få mulighed for at etablere sig.

Mere tid og omsorg til patienten

Vi mangler også sygeplejesker – og dem vi har, har alt for travlt. En rundspørge blandt danske sygeplejersker viser, at de selv vurderer, at de årligt bruger millioner af timer på unødvendigt papirarbejde. Det svarer til cirka 2.600 fuldtidsstillinger. Det skal der luges ud i. Derudover skal der simpelthen uddannes og ansættes flere sygeplejersker. Vores sygeplejersker skal ikke gå ned med stress eller forlade faget, fordi de er så frustreret over, at de ikke har tid til at gøre arbejdet ordentligt.

Vi løser hverken læge- eller sygeplejerskemanglen i morgen. Det tager tid. Men vi har et langsigtet problem, som vi er nødt til at sætte ind mod nu.

For mig er det afgørende, at du altid kan føle dig tryg – også, når du bliver syg og skal færdes i vores sundhedsvæsen. Det kræver et sundhedsvæsen, som er tæt på.