Jeg vil arbejde for et endnu stærkere sundhedsvæsen

Derfor vil jeg have en 10-årsplan for psykiatrien, så vi bliver bedre til at hjælpe dem, der har ondt indeni.

Jeg har oplevet psykisk sygdom i min familie og blandt mine nære venner, og jeg ved, hvor meget det slider, når ens kære ikke får behandling hurtigt. 

Psykisk sygdom er blevet en folkesygdom. Hver anden dansker vil i løbet af livet få en psykisk sygdom, og lige nu er det hver tiende dansker, der har en psykisk sygdom. 

10-års plan for psykiatrien – sæt i gang!

Psykiatrisk behandling i Danmark har længe haltet bagefter. Virkeligheden er desværre sådan, at danskere med psykiske lidelser har sværere ved at gennemføre en uddannelse, få og beholde et arbejde, og de med de sværeste lidelser dør 15-20 år før den almindelige dansker. 

Jeg vil derfor arbejde for, at psykiatrien får en plan, der sætter retning for en opbygning og udbygning af psykiatrien de næste 10 år. Vi skal trygt kunne regne med, at vi og vores nærmeste hurtigt bliver udredt og får den rette behandling, hvis det bliver aktuelt. Det skylder vi ikke mindst vores børn og unge, som især er hårdt ramt af psykiske sygdomme.

Flere speciallæger nu!

Et af de store problemer i psykiatrien er mangel på speciallæger (psykiatere). Dem skal vi bruge til at stille en rigtig diagnose hurtigt, så behandlingen kan begynde med det samme, og sygdommen ikke bliver mere alvorlig. Konkret foreslår vi Konservative, at der bliver uddannet 90 psykiatriske speciallæger mere om året.

Flere senge til de svært psykisk syge, så de ikke bliver udskrevet før tid

Mange psykiatriske patienter oplever at blive udskrevet for tidligt og inden behandlingen er færdig. Det ville vi aldrig acceptere, hvis det var en patient med kræft. Vi Konservative vil oprette 400 flere sengepladser på sygehusene, indtil de tidligere indsatser og forebyggelse virker. 400 flere sengepladser vil betyde, at ingen med psykisk sygdom bliver udskrevet, før de er behandlet færdigt.

En familielæge tæt på dig i hele Danmark

Efter jeg er blevet mor til mine to børn Anton og Josefine, er det virkelig gået op for mig, hvor vigtigt det er med en familielæge, der kender mig og mine børn.

Det er desværre langt fra alle, der har en læge, som kender dem ud og ind. Sådan er det, fordi der i dag ikke er familielæger nok i Danmark.

Det er især et kæmpe problem i Københavns omegn. I Høje Taastrup og Albertslund kommuner har henholdsvis 80 og 60 procent af alle lægepraksisser lukket for tilgang af nye patienter. I Ballerup kommune har 9 ud af 10 praksisser lukket for tilgang. I Brøndby er det 8 ud af 10 [1].

Jeg vil arbejde for, at der bliver uddannet 400 flere praktiserende læger årligt, hvilket svarer til en stigning på 25 procent. Der skal oprettes flere lægepraksisser i hele landet og være nemmere for de praktiserende læger at få flere sygeplejersker og andet sundhedspersonale ansat i deres praksis. På den måde får de tid til at behandle alle patienter og løse flere opgaver for kronisk syge.

[1] Notat (laeger.dk)