Jeg vil arbejde for lavere skat

Skatten på arbejde skal ned, så det bedre kan betale sig at gå fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, og så det bedre kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Derfor skal vi have sænket skatten – både i toppen og i bunden. I Danmark skal vi ikke længere have verdens højeste skattetryk.

Selskabsskatten skal sænkes, så konkurrenceevnen bliver styrket

Jeg mener, at selskabsskatten skal sænkes. Da jeg var ind suppleret i Folketinget stillede jeg i 2020 et forslag om, at selskabsskatten allerede fra 2021 blev sænket fra 22 til 21 pct. og derefter gradvist til 19 pct. frem til 2025.

Formålet med at sænke selskabsskatten er at sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Erhvervslivet spiller en essentiel rolle i finansieringen af den danske velfærdsstat. Det er vigtigt, at der sikres bedre rammer for virksomheder i Danmark, hvad enten der er tale om de mange små og mellemstore virksomheder eller de store internationale selskaber. Danske virksomheder skal have de bedste vilkår for at kunne skabe værdi i Danmark og konkurrere med virksom‐ heder i resten af verden.

Når virksomhederne betaler mindre i selskabsskat, øger de investeringerne og dermed produktiviteten i den private sektor. Det vil afspejle sig i højere lønninger og flere arbejdspladser, uden at uligheden stiger. Alle vil ifølge Skatteministeriet få en indkomststigning af lavere selskabsskat (folketingsåret 2019-20, Skatteudvalget – alm. del, svar på spørgsmål 539).

 

Skatten på arbejde skal ned

Topskatten rammer i dag alt for mange almindelige lønmodtagere, og derfor skal grænsen for, hvornår man betaler topskat hæves.

Det høje skattetryk er ikke kun et problem for den enkelte borger og den enkelte familie, som har mindre frihed til at kunne forvalte sit eget liv. Det er også et stort samfundsproblem.

Et højt skattetryk betyder, at færre gør en ekstra indsats. Effekten kan direkte mærkes i samfundsøkonomien, hvad gælder både arbejdspladser og økonomisk velstand. Det skal være mere attraktivt at gå på arbejde og gøre en indsats. Derfor skal vi lette skatten for alle danskere i arbejde. 

Afskaf arveafgiften

En af de skatter, som regeringen har hævet i denne periode, er arveafgiften for virksomheder. Det har store konsekvenser for virksomhederne, da de ofte ikke har likvide midler til at betale 15 procent af den værdi, som de har arvet. Det betyder, at et generationsskifte også kan medføre, at virksomhedsejer må sælge dele af virksomheden fra.

En afskaffelse af den danske bo- og gaveafgift vil betyde, at familieejede danske virksomheder vil kunne stå uforand‐ ret stærkt, når de overdrages til næste generation. Pengene vil forblive i virksomheden, hvor de udgør grundlaget for udvikling af virksomheden og fastholdelse af arbejdspladserne – i lokalområdet og i Danmark.