Jeg vil arbejde for at få overdækket motorvejen, så den larmer mindre

Jeg vil have overdækket motorvejene, og lavet andre tiltag, der reducerer trafikstøj. På Vestegnen er der store problemer med trafikstøj, fordi mange biler kører på vejene hver dag. Det giver gener for rigtig mange mennesker, og kan medføre helbredsproblemer.

På Vestegnen har vi blandt andet store problemer med trafikstøj, fordi mange biler kører på vores veje og gennem vores område hver dag. Det giver vækst, men det giver også gener for rigtig mange mennesker.  

Trafikstøjen er ikke bare noget, der påvirker vores livskvalitet – den er også farlig. Trafikstøj er faktisk så alvorligt et problem, at der ifølge Miljøstyrelsen hvert år dør over 500 mennesker for tidligt på grund af trafikstøj i Danmark. Mennesker, der hver dag lider under støj fra trafikken, får derfor ikke kun påvirket deres livskvalitet negativt – der er også risiko for, at de dør tidligere på grund af støjen.

Derfor er det en mærkesag for mig, at der kommer nationale løsninger på den trafikstøj, der plager os, der bor på Vestegnen. Jeg vil arbejde for, at der, hvor det er nødvendigt, bliver etableret moderne støjskærme, lagt støjdæmpende asfalt og udviklet videre på mulighederne for at overdække motorvej med solceller. 

Kø-tid er spildtid

Jeg vil også arbejde for at løse de massive trængselsproblemer i Hovedstadsområdet – vi spilder for meget dyrebar tid på at sidde i kø på motorveje og indfaldsveje. Det bliver kun værre, hvis vi ikke gør noget ved det nu.

I 2010 spildte trafikanter i hovedstaden 9,3 millioner timer i køkørsel, og en rapport fra Region Hovedstaden viser, at det tal fordobles frem mod 2035.

Når vi samtidig ved, at kommunerne i Københavns Omegn vil vokse markant de kommende år, vil det give yderligere trafikale udfordringer. En analyse fra Region Hovedstaden viser, at indbyggertallet vil vokse med 10 procent i Københavns Omegn fra 2020 til 2035. 

Det må derfor være tydeligt for enhver, at vi ikke bare kan fortsætte som hidtil, men at vi må og skal tænke nyt og stort. Og ikke mindst afsætte de ressourcer, der er nødvendige.