Kø-tid er spildtid

Vi skal have løst de massive trængselsproblemer i hovedstadsområdet – vi spilder for meget dyrebar tid på at sidde i kø. Det bliver kun værre, hvis vi ikke gør noget ved det nu.

Trængslen er enorm på motorvejene i hovedstadsområdet, og det bliver værre og værre. I 2010 spildte trafikanter i hovedstaden 9,3 millioner timer i køkørsel, og sidste år viste en ny rapport fra Region Hovedstaden, at det tal fordobles frem imod 2035.

Når vi samtidig ved, at kommunerne i Københavns Omegn vil vokse markant de kommende år, vil det give yderligere trafikale udfordringer. En analyse fra Region Hovedstaden viser, at indbyggertallet vil vokse med 10 procent i vores område i løbet af de næste 15 år.

Det må derfor være tydeligt for enhver, at vi ikke bare kan fortsætte som hidtil, men at vi må og skal tænke nyt og stort. Og ikke mindst afsætte de ressourcer, der er nødvendige.

Udvid kapaciteten på motorvejene

Vi kan godt lide, når folk går på arbejde og forsørger sig selv og deres familier og er med til at få hjulene til at dreje rundt – men vi har så også en forpligtelse til at gøre det så let og hurtigt og smidigt som muligt.

I alt spilder Danmark svimlende 20 milliarder kroner om året på, at danskerne sidder i kø, vurderer Dansk Industri (DI). Og netop DI har sammen med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri et fælles ønske til Folketinget om at tilføre infrastrukturen et fortjent løft.

Det gør erhvervsorganisationerne selvfølgelig ud fra virksomhedernes synspunkt, men jeg vil gerne lægge oven i det, at det selvfølgelig også handler om pendlernes dyrebare tid og muligheder for at passe deres arbejde. De ting hænger naturligvis sammen og skal ses samlet.

Behov for klare prioriteter

Vi har fremlagt en infrastrukturaftale, der håndterer nogle af de store trængselsproblemer, som vi døjer med i Købehavns Omegn. Det gælder om udvidelser af både Ring 3 og Ring 4, og det gælder ikke mindst om at komme i gang med arbejdet om en ny Ring 5 Syd, der skal aflaste de eksisterende motorveje og give danskerne kortere rejsetid til og fra arbejde – og dermed sikre dem mere tid med familierne i hverdagen.

Aftalen kan først blive vedtaget efter folketingsvalget, og derfor skal vi sikre et flertal, der vil bakke op om den. Det vil jeg og Det Konservative Folkeparti arbejde benhårdt for.