Forpligtende klimamål

Vi skal have ambitiøse og forpligtende klimamål – det skylder vi hinanden og vores børn og børnebørn.

Det siges, at vi er den første generation, der for alvor mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan nå at handle i tide. Derfor skal vi samle hele Danmark om en grønnere fremtid.

Danmark står overfor at skulle levere en markant reduktion af vores CO2-udledninger. Det kan kun lade sig gøre, hvis hele Danmark er med. Derfor skal erhvervsliv, befolkning og landets dygtigste klimaeksperter sammen finde ud af, hvordan vi bevæger os mod et lavemissionssamfund med nettonuludledninger i 2050.

 

Klimamål er kloge milepæle
Erhvervslivet, Klimarådet og politikerne skal bringes sammen om trepartsforhandlinger med henblik på at levere klimabudgetter for Danmarks udledning. Klimabudgetterne skal efter britisk forbillede sætte et tal på, hvor meget Danmark må udlede i en femårigperiode femten år frem.

Trepartsaftalerne skal derudover indeholde nationale budgetter for Danmarks CO2-udledning og dermed sætte retningen mod 2050. Delmålene skal sætte retningen for Danmarks vej mod opfyldelsen af Paris-aftalen, og de skal genbesøges hvert femte år.

Der er mange gode forslag til, hvad en ny klimalov skal indeholde. Vi bakker helhjertet op om, at:

  • Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem
  • Vi skal leve op til vores forpligtelser i Paris-aftalen
  • Danmark skal være foregangsland inden for grønne løsninger
  • Danmark fortsat skal være en drivkraft i international klimapolitik
  • Vi skal tænke klimaet ind på tværs af politikområder
  • Klimarådet skal styrkes med flere ressourcer