Invester i forskning

Vi skal investere mere i forskning – det er ny viden og teknologi, der skal løse både nuværende og fremtidige udfordringer.

Ny viden og forskning i verdensklasse er afgørende for et samfund med vækst og velstand. De offentlige forskningskroner kommer i stigende grad til gavn for private virksomheder, og universiteterne er over de sidste 20 år blevet markant bedre til at sikre, at forskningen gør gavn i samfundet. Den trend skal vi fortsætte. I dag er det offentlige forskningsbudget 1 procent af BNP.

Men hvis vi gerne vil løse klimaudfordringerne, have bedre behandling i vores sundhedsvæsen og mindre trafikstøj, så er forskningen og de løsninger, som forskningen kan levere vejen frem. 

Fx kan Big Data og kunstig intelligens bruges både i sundhedsvæsenet og i nye produkter. Det frigør hænder til andet arbejde. Danmark skal være en del af verdenseliten, udnytte digitaliseringen fuldt ud og være et foregangsland inden for både grøn teknologi og Life Science.

Vi skal derfor hæve vores investering i forskning til 1,25 procent af BNP. Det gør både vores samfund klogere og rigere.